Shoping basket
Pcs Price / pc Total price Availability
x

SignCut

Signcut Pro 2 PREMIUM (1rok)

Rezací softvér pre komunikáciu s plotrom. Softvér vytvorený pre komfortnú obsluhu a využitie všetkých možností Vášho plotra.


Code: SignC2-PREMIUM

Availability: ✉️

 SignCut Pro 2 je nová generácia kvalitného rezacieho softvéru od spoločnosti SignCut. Softvér je lokalizovaný v češtine a má tak isto ako jeho predchodca intuitívne ovládacie rozhranie a umožňuje naďalej navýšiť možnosti rezacieho plotru. SignCut Pro 2 je možné priamo integrovať do grafických programov Corel Draw, Adobe Illustrator alebo Inkscape (zdarma).

      SignCut Pro 2 vám vo verzii PREMIUM  oproti svojmu predchodcovi prináša funkciu postupného rezania a to nie len na dĺžku ale ako prvý softvér na svete aj na šírku. Vylepšený systém pomocných separačných línií a používanie viacerých plotrov. Nesporným benefitom je aj implementácia grafickeho programu SignCut Draw ako jeho súčasti. Úplnou novinkou je však funkcionalita Spooler Service ktorá umožňuje z viacerých počítačov prerozdelovať prácu na prakticky nelimitované množstvo plotrov a rezať viacero zákaziek vjednom čase. Práca vďaka Spooler servis fubkcionalite bude prerozdelená na rôzne plotre z rôznymi druhmy a farbamy materiálu.

      Verzia "PREMIUM" vám umožnuje nainštalovať softvér na 4 počítače a vyrezávať grafiky akejkolvek šírky. 

Základné vlastnosti SignCut Pro 2:

  • rezanie po jednotlivých farbách
  • vytváranie a rezanie kontúr
  • vylepšený systém delenia príliš rozmernej grafiky
  • zarovnávacie značky pre správnu aplikáciu delených grafík
  • implementovaný objekt manažér
  • step by step rezanie

   SignCut Pro 2 pracuje na operačných systémoch Windows 7až Windows 10 (32 i 64 bit) a  Mac OS 10.9  (32 i 64 bit) a vyššie.

Did you find better price? Contact us

Best Price Guarantee
Best price message sent! Thank You.
Your message could not be sent.
Please check the form and try again.
Name:
E-mail:
Phone number:
VAT included price:
Website where i found beter price:
I am interested in buying this product:
Loading