Shoping basket
Pcs Price / pc Total price Availability
x

SignCut

Signcut Pro 1- Lifetime

Rezací softvér pre komunikáciu s plotrom. Softvér vytvorený pre komfortnú obsluhu a využitie všetkých možností Vášho plotra.


Code: SignCut Lifetime

Availability: ✉️

      SignCut Pro 1 Lifetime je časovo neobmedzená licencia s dodaním hardvérového kľúča. Okrem neobmedzeného času platnosti získavate aj možnosť využitia softvéru na viacerých počítačoch, čo Vám klasická licencia neumožní. Softvér je lokalizovaný v češtine. SignCut Pro 1 má intuitívne ovládacie rozhranie a umožňuje značne rozšíriť možnosti rezacieho plotra. SignCut je možné priamo integrovať do grafických programov Corel Draw, Adobe Illustrator alebo Inkscape (zdarma).

       SignCut Pro 1 pracuje na operačných systémoch  Windows 98 – Windows 10 a Mac 10.5 – 10.13 (Intel 32 & 64)

Základné možnosti software SignCut Pro:

  • Príprava rezacej predlohy akéhokoľvek typu a veľkosti.
  • Tvorba jednoduchých nápisov.
  • Tvorba bannerov.
  • Rezanie predlohy, ktorá je väčšia než pracovná šírka plotteru.
  • Jednoduchá práce rezaním kópií predlohy.
  • Možnosť selektívneho výberu častí predlohy pre rezanie.
  • Vyššia presnosť rezu vďaka optimalizácii priebehu rezacieho procesu.
  • Možnosť pridania rezacích značiek a orezového rámu.
  • Viac priechodov noža jedným miestom (napr. pre reflexné fólie).
  • Vyrezávanie pomocou čítania orezových značiek (pokiaľ to plotter podporuje)

Did you find better price? Contact us

Best Price Guarantee
Best price message sent! Thank You.
Your message could not be sent.
Please check the form and try again.
Name:
E-mail:
Phone number:
VAT included price:
Website where i found beter price:
I am interested in buying this product:
Loading